14ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Σερρών

23940 73804
69487 53963
69487 53962

Προφίλ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε παντώς είδους Στέγαση.
Με την πολυετή εμπειρία και την τεχνογνωσία μελετά, επιβλέπει, κατασκευάζει και παραδίδει ένα ποιοτικό και άψογο έργο.
Η ανοδική της πορεία, η αγάπη για το αντικείμενο και η σωστή επιλογή συνεργατών και υλικών, είναι τα βασικά της χαρακτηριστικά για την πραγματοποίηση του έργου σας.